Prihlásenie

Nákupný košík

0 položiek (0 ks)


Firma Diplomat s.r.o. 
je zaregistrovaná ako podnik na výrobu liehu, v zmysle zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu. Firma je držiteľom povolenia na nasledovné liehovarnícke závody v zmysle  zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh:

Rafinéria liehu
Poľnohospodársky liehovar
Samostatný sklad liehu
Denaturačný závod


Naša firma Diplomat s.r.o. prevádzkuje od r. 1994 liehovar v Plaveckom Podhradí, v ktorom vyrábame lieh pre rôzne použitie. Po celú dobu sa snažíme zameriavať na dosahovanie čo najvyššej kvality našich výrobkov. Naša technológia je postavená na kontinuálnu výrobu rafinovaného liehu, so spracovaním prevažne škrobnatých surovín. Na výrobu sa používa kukurica, kŕmna pšenica, v menšej miere ostatné druhy obilovín a iné škrobové odpady.

Od 1.5.2004 je naša firma registrovaná ako daňový sklad podľa zákona č. 105/2004 Z.z. a súčasne máme povolenie na denaturáciu liehu.

Náš výrobný program je zameraný na výrobu:

Rafinovaný lieh veľmi jemný
Rafinovaný lieh jemný
Úkvapy a dokvapy – technický lieh


Každý druh liehu denaturujeme v zmysle vyhlášky o denaturácii liehu buď osobitým spôsobom, alebo všeobecnou denaturáciou.

Naša prevádzka spĺňa podmienky na dodávku liehu pre lekárske a farmaceutické účely, v zmysle vyjadrenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Výpis z obchodného registra