Prihlásenie

Nákupný košík

0 položiek (0 ks)

Produkty

1. Rafinovaný lieh veľmi jemný
2. Rafinovaný lieh jemný
3. Technický lieh (úkvap a dokvap)
4. Denaturovaný lieh


1. Rafinovaný lieh veľmi jemný

Je to produkt vyrobený destiláciou a rafináciou zo skvasenej zápary sacharidov, ako lieh rafinovaný jemný, ale s vyšším stupňom čistoty. Výrobok je určený na výrobu požívatín (najmä značkových liehových nápojov), výrobu farmaceutickú, kozmetickú, voňávkarsku, na technické účely s osobitnými nárokmi na kvalitu, na použitie v zdravotníctve, na výrobu liehu denaturovaného. Koncentrácia liehu v produkte je minimálne 96,0 % obj.

2. Rafinovaný lieh jemný

Je to produkt vyrobený destiláciou a rafináciou zo skvasenej zápary sacharidov. Výrobok je určený na výrobu požívatín, výrobu farmaceutickú, kozmetickú, voňávkarsku, na technické účely s osobitnými nárokmi na kvalitu, na použitie v zdravotníctve. Koncentrácia liehu v produkte je minimálne 95,7 % obj.

3. Technický lieh

Je to produkt vyrobený rafináciou zo skvasenej zápary sacharidov. Výrobok je určený na petrochemické, priemyselné, technické a palivárske účely všetkého druhu, kde sa nepožaduje vyšší stupeň čistoty a na výrobu liehu denaturovaného.

4. Etanol denaturovaný obecným spôsobom

Produkt sa môže vyrobiť z medziproduktov etanol surový koncentrovaný, alebo etanol rafinovaný, alebo etanol bezvodý nerafinovaný, alebo etanol bezvodý rafinovaný technický na priemyselné účely, primiešaním denaturačného činidla schváleného na účely obecnej denaturácie etanolu. Výrobok je určený na petrochemické, priemyselné, technické a palivárske účely všetkého druhu, kde sa nepožaduje vyšší stupeň čistoty. Etanol denaturovaný obecným spôsobom nesmie byť používaný na výrobu požívatín. Koncentrácia etanolu v produkte je min. 94,0 % obj.

5. Etanol denaturovaný osobitným (zvláštnym) spôsobom

Produkt sa môže vyrobiť z medziproduktov etanol rafinovaný technický, alebo etanol rafinovaný veľmi jemný, na analytické a zvláštne zdravotnícke účely, primiešaním denaturačného činidla, schváleného na konkrétny účel osobitnej (zvláštnej denaturácie etanolu). Výrobok je určený na petrochemické, priemyselné, technické a palivárske účely, tiež na potravinárske, kozmetické, analytické a zvláštne zdravotnícke účely, pre osobitné technické použitie (polovodiče a integrované obvody), kde sa požaduje najvyšší stupeň čistoty etanolu. Koncentrácia etanolu v produkte je min. 95,7 % obj.